Predstavitev:
uni. dipl. inž. arh. Alenka Korenjak
(arhitektka in soustanoviteljica Kulturnega društva prostoRož)

a

Alenka Korenjak je obiskovala Gimnazijo Kranj, študij pa je nadaljevala na Fakulteti za arhitekturo na Univerzi v Ljubljani. Je pooblaščena arhitektka, odgovorna projektantka načrtov arhitekture za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, prav tako pa je tudi odgovorna nadzornica za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Deluje v biroju Kombinat arhitekti in Prostorož, ki raziskuje, preverja in odpira možnosti uporabe javnega prostora v mestih.Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667