Predstavitev:
Beno Stern, univ. dipl. ekon., MBA
(direktor podjetja INFINITA, družba za trajnostni ekonomski, socialni in okoljski razvoj, d.o.o.)

a

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega managementa evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in komunikaciji. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Študij managementa s poudarkom na vodenju in komunikaciji, je zaključil z diplomo MBA.

Vse od leta 1990 usposablja udeležence delavnic v komunikacijskih in vodstvenih kompetencah, od leta 2000 pa razvija in prenaša kompetence na področju evropskega projektnega managementa ter v strokovno usposabljanje uvaja inovativne pristope s podporo informacijskih tehnologij in e-učenja.

Beno Stern je skozi leta predavateljskih izkušenj izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic s področja projektnega managementa evropskih projektov pa usposobil že preko 4.500 udeležencev. Kot avtor modernega komunikacijskega in praktično usmerjenega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje iz sodelovanja v preko 30-tih evropsko sofinanciranih projektih pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667