Predstavitev:
dr. Dan Podjed
(antropolog, znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, raziskovalec)

a

Dr. Dan Podjed je antropolog, ki si je za poslanstvo zadal razvoj ljudem in okolju prijaznih tehnologij. Zaposlen je kot znanstveni sodelavec Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in raziskovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani, poučuje pa na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vodi več aplikativnih in interdisciplinarnih projektov ter sodeluje pri razvoju tehnoloških inovacij, med njimi aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti (projekt DriveGreen), sistema za zmanjšanje porabe energije ter izboljšanje zdravja in dobrega počutja v stavbah (projekt Mobistyle) in rešitve za spodbujanje trajnostnega ravnanja z odpadki v gospodinjstvih (projekt Nevidno življenje odpadkov). Od 2010 do 2018 je vodil Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov ter z njo zasnoval osrednjo evropsko prireditev s področja aplikativne antropologije Why the World Needs Anthropologists, ki jo prirejajo od leta 2013. Leta 2019 je izdal odmevno knjigo z naslovom Videni, v kateri ugotavlja, kako in zakaj se s pomočjo sodobnih tehnologij vse več razkazujemo in opazujemo.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667