Predstavitev:
Franja Gros, univ. dipl. psih.
(psihologinja LOGOUT, center pomoči pri prekomerni rabi interneta)

a

Franja Gros, univ. dipl. psih., je svetovalka na Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta LOGOUT, kjer svetuje in pomaga posameznikom in družinam, ki imajo težave s prekomerno uporabo digitalnih tehnologij oziroma so zasvojeni s spletnimi vsebinami.

Poudarek je na razvijanju zdravega, uravnoteženega in kritičnega odnosa do digitalnih tehnologij in spletnih vsebin. Poleg svetovanj izvaja tudi preventivne delavnice za različne ciljne skupine. Pred LOGOUT-om si je dolgoletne delovne izkušnje na področju duševnega zdravja, odvisnosti ter rizičnih vedenj nabirala v Londonu.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667