Predstavitev:
prof. Gregor Deleja
(ravnatelj Gimnazije Celje – Center, profesor, umetniški vodja glasbenih zasedb, ustanovitelj in vodja projektov Društva ljubiteljev umetnosti Celje in Hiše kulture Celje, član uprave Fundacije L. M. Škerjanca, ustanovni član Rotary kluba Celje – Barbara Celjska)

a

Gregor Deleja (1980) je ravnatelj Gimnazije Celje - Center (GCC) od leta 2014. Osnovno šolo je zaključil v rodnem Mozirju, gimnazijo v Celju, diplomiral pa je na Oddelku za glasbo Pedagoške fakultete v Mariboru. Njegova poklicna kariera je bila prva leta kombinacija turizma (samostojni komercialist v eni izmed celjskih turističnih agencij) in šolstva, ves čas pa se je tudi aktivno izpopolnjeval na področju glasbe, pedagogike in didaktike. Na GCC je sicer zaposlen od leta 2004 kot učitelj glasbe. Njegova karierna pot je močno prepletena tudi s poustvarjanjem (je umetniški vodja štirih glasbenih zasedb) in kulturnim menedžmentom (je ustanovitelj in vodja projektov Društva ljubiteljev umetnosti Celje in Hiše kulture Celje). Med ostalim je tudi član uprave Fundacije L. M. Škerjanca, ustanovni član Rotary kluba Celje – Barbara Celjska, več let je deloval kot član programskega sveta Foruma slovanskih kultur, bil je strokovni sodelavec državnega tekmovanja TEMSIG, je član sveta zavoda Glasbene šole Celje, predsednik Skupnosti strokovnih gimnazij Slovenije, član upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter pobudnik in avtor številnih interdisciplinarnih nacionalnih in evropskih projektov s področja šolstva in kulture v Celju.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667