Predstavitev:
prof. dr. IGOR JERMAN, univ. dipl. biol.
(znanstveni vodja in direktor Inštituta Bion)

a

Prof. dr. Igor Jerman, univ. dipl. biol. je na Univerzi v Ljubljani habilitiran za področje teoretične biologije in evolucije. Je uveljavljen znanstvenik v mednarodni skupnosti, ki se ukvarja z raziskavami s področja nekonvencionalne znanosti. Ima obsežno mednarodno bibliografijo in je redno vabljeni predavatelj na mednarodnih znanstvenih konferencah.

Vodi Inštitut Bion, ki se posveča temeljnim in uporabnim raziskavam na področju biopolja, bioelektromagnetike in posebnih lastnosti vode. Je neodvisna, mednarodno priznana znanstveno-raziskovalna ustanova ter ena redkih, ki razvija in izvaja standardizirana klinična testiranja na področju učinkov elektromagnetnih sevanj in (ultra)šibkih sevanj, ki jih konvencionalne merilne naprave niso sposobne zaznati, a tudi med nekonvencionalnimi napravami še ni take, ki bila sposobna ta sevanja (prek fizikalnih ali kemijskih učinkov) zaznati na dovolj zanesljiv način. Certificira tako naprave in predmete z domnevno energijskim ali zaščitnim vplivom na človeka, vodo ali prostor, kot tudi delovanje različnih (bio)energijskih terapij in metod ter terapevtov, pa tudi kakovosti vodnih virov. Inštitut vodi tudi izobraževalni program, ki se izvaja predvsem prek Akademije za zdravilstvo, ki se osredotoča na komplementarno zdravljenje. Poleg tega je bila pod mentorstvom prof. dr. Jermana dokončana že vrsta diplomskih del, magisterijev in doktoratov. Znanstveniki inštituta nenehno izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter redno predstavljajo svoja nova spoznanja in odkritja tako na mednarodnih kot domačih konferencah ter prek znanstvenih objav. V preteklih letih je Inštitut razvil tudi veliko praktičnih aplikacij svojega raziskovalnega dela.

Vir:

http://bion.si/o-nas
http://bion.si/testiranje
http://bion.si/raziskave


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667