Predstavitev:
prof. dr. Ivan Bratko
(Fakulteta za računalništvo in informatiko UL,
pionir umetne inteligence v Slo)

a

Ivan Bratko je profesor računalništva na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskuje na več področjih umetne inteligence, kot so: strojno učenje, inteligentna robotika, kvalitativno modeliranje in hevristično preiskovanje. Znotraj strojnega učenja se je ukvarjal z naslednjimi temami: učenje iz šumnih podatkov, induktivno logično programiranje, učenje kvalitativnih modelov, avtonomno odkrivanje v robotiki, aplikacije v medicini, ekološkem modeliranju in vodenju dinamičnih sistemov. Je med drugim avtor knjige Prolog Programming for Artificial Intelligence (4. izdaja Pearson Education 2012) in preko 200 znanstvenih objav, ki so v bazi Google Scholar citirane 11 tisoč krat. Je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, EurAI in Academia Europaea.Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667