Predstavitev:
mag. Ladeja Godina Košir
(vzdevek "krožno gospodarstvo na dveh nogah", predava, piše, navdihuje, moderira, ustvarja, ustanoviteljica platforme Circular Change, so-avtorica Kažipota za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju, sovoditeljica raziskovalne skupine za krožno gospodarstvo Bertalanfy Center for Study of System Science na Dunaju, gostujoča predavateljica na Doshisha University v Kyotu)

a

Mag. Ladeja Godina Košir - vzdevek "krožno gospodarstvo na dveh nogah". Neutrudna zagovornica koncepta krožnega gospodarstva, aktivna na vseh koncih sveta, pa tudi doma (med drugim je mati treh otrok in lastnica 16 let starega psa). Ustanoviteljica platforme Circular Change, so-avtorica Kažipota za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju, sovoditeljica raziskovalne skupine za krožno gospodarstvo Bertalanfy Center for Study of System Science na Dunaju, gostujoča predavateljica na Doshisha University v Kyotu, finalistka globalnih nagrad Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) "Leadership Award" za krožno gospodarstvo 2018 in ... Predava, piše, navdihuje, moderira, ustvarja, predvsem pa povezuje - ljudi, organizacije, mesta, vlade, da se krožno gospodarstvo udejanja v praksi. Raje kot odgovore ima vprašanja - zato jo vprašajte kar hočete:)

Več informacij in zanimivosti na:

https://www.circularchange.com/services
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
https://si.linkedin.com/in/ladeja (Linkedin)


Short CVLadeja Godina Košir, Founder and Executive Director of Circular Change is an internationally renowned expert for circular economy, speaker and co-creator of international CE events. Ladeja was the finalist of The Circular Leadership Award 2018 (Davos WEF), recognised as the regional "engine of circular economy transition". She is the co-author of the first Roadmap towards the Circular Economy in Slovenia and creator and team leader of the annual international Circular Change Conference.

Ladeja has several international roles:

• the Chair of the coordination group of the European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) in Brussels,
• visiting professor at the Doshisha University in Kyoto,
• Co-leader of the Research Group Circular Economy Systems at the Bertalanfy Center for the Study of Systems Science (BCSSS) in Vienna.


Transdisciplinary systemic approach and holistic view is what Ladeja is implementing as an entrepreneur, communications professional, speaker, moderator, lecturer, mentor and passionate connector. She is empowering a new narrative and circular culture, bridging creative industries and the circular economy. She is working with governments, city authorities, companies, NGO’s, media, universities – empowering true collaboration to enable circular change.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667