Predstavitev:
mag. Marijana Kolenko

a

Na svoji dolgi profesionalni poti v šolstvu, v kulturi ter na različnih področjih družbeno – aktivnega življenja jo vodijo temeljne človeške vrednote. Svoje poslanstvo uresničuje na številnih področjih, katerim je skupno predvsem prebujanje in krepitev vrednot: področje vzgoje in izobraževanja – ravnateljica šole, predavateljica na Mednarodni fakulteti in Visoki zdravstveni šoli Celje; področje kulturnega ustvarjanja – pevski zbor, animacija lutk; področje sociale – vodenje številnih humanitarnih akcij in projektov; članica Rotary cluba Celje in cluba Soroptimist; sooblikovalka in voditeljica številnih dogodkov v Celju in širši okolici. Živi in deluje v skladu z vrednotami, ki odgovorno spreminjajo okolje na bolje, predvsem pa deluje na področju krepitve vrednot pri mladih na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667