Predstavitev:
sestra Meta Potočnik
(članica Reda sv. Uršule v Rimokatoliški Cerkvi)

a

Sestra Meta Potočnik je uršulinka, članica Reda sv. Uršule v Rimokatoliški Cerkvi. Izobraževala se je na Pedagoški fakulteti ter na Inštitutu za krščansko duhovnost. Deluje na širšem pastoralnem področju v mariborski nadškofiji. Posebej se posveča vodenju skupin za ženske in duhovnemu spremljanju mladih in odraslih.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667