Predstavitev:
Miha Leskovar
(diplomiran politolog teoretsko-analitske smeri, z več kot 15-letnimi izkušenjami v institucijah regionalnega razvoja in podpornega okolja za podjetništvo)

a

Mihael Leskovar, diplomiran politolog teoretsko-analitske smeri, z več kot 15-letnimi izkušenjami v institucijah regionalnega razvoja in podpornega okolja za podjetništvo. Na svojem trenutnem položaju se osredotoča na spodbujanju podjetnosti in dvigu inovativnosti v družbi ter podpiranju trajnostnega razvoja v okviru programov in projektov s področja krožnega gospodarstva. Aktivno je sodeloval pri več kot 20 razvojnih projektih oziroma pobudah. Njegove glavne pristojnosti so podjetniški izzivi mladih, razvoj poslovnih idej, vodenje projektov, raziskovalni in razvojni procesi, dobre povezave z zainteresirano javnostjo in bogate izkušnje s projekti, ki jih financira EU na zgoraj omenjenih področjih.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667