Predstavitev:
dr. Mojca Čerče
(šolska svetovalna delavka in profesorica psihologije na Gimnaziji Slovenj Gradec)

a

Dr. Mojca Čerče je šolska svetovalna delavka in profesorica psihologije na Gimnaziji Slovenj Gradec. Del svojega raziskovalnega angažmaja usmerja v raziskovanje procesov volje in motivacije pri učenju. Velik obseg njenega dela zajema preventivno delo z mladostniki, ki temelji na aktivni udeležbi mladostnika, njegovem samospoštovanju, zaupanju, sposobnosti samouravnavanja lastnega doživljanja in vedenja, duševnem zdravju, medsebojnem sobivanju, strpnosti in solidarnosti. Je pobudnica več projektov in aktivnosti, v katerih mladostniki krepijo zavedanje o pomenu temeljnih človeških vrednot sobivanja in jih razvijajo. Tako v poklicnem kot zasebnem življenju raje stremi k temu, kaj je mogoče (in ne kaj ni), k medsebojnemu razumevanju in strpnosti, vseživljenjskemu učenju in notranjemu miru.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667