Predstavitev:
Nazif Topuz
(duhovnik v Islamski skupnosti)

a

Nazif Topuz deluje kot duhovnik v Islamski skupnosti Odbor Celje. Rojen je v Goraždu na Drini. Ob zaključku osnovne šole se je vpisal na petletno teološko šolo, oziroma medreso Gazi Husrevbeg v Sarajevu. Kasneje se je šolal na Filozofski fakulteti v Sarajevu, smer Orientalistika, oddelek Arabščina in filozofija. Vojna je prekinila njegovo izobraževanje, zato je prišel v Slovenijo in začel delati kot duhovnik in končal svoj študij na Islamski pedagoški fakulteti v Bihaću.

Je poročen, njegova žena Emina je diplomirani biolog. Je oče dveh otrok in dedek šestih vnukov. Njegov sin je magister na oddelku civilnega prava, hči pa je magister na Islamski pedagoški faklulteti.

V Islamski skupnosti v R. Sloveniji je imel položaj predsednika Zbora v enem mandatu.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667