Predstavitev:
doc. dr. Nenad Čuš Babić
(psiholog, inženir računalništva in informatike,
Filozofska fakulteta UM)

a

Nenad Čuš Babič je raziskovalec in učitelj na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi študiral računalništvo in psihologijo. Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarja z vprašanji, ki se dotikajo človeka v stiku z informacijskimi tehnologijami na različnih področjih življenja in dela, razširjanje tehnoloških inovacij v delovne procese ter uporabe IT v izobraževanju. Na Univerzi v Mariboru je dejaven na Katedri za gradbeno in prometno informatiko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer poučuje predmete povezane z informacijskimi tehnologijami. Kot zunanji sodelavec raziskovalno deluje na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete ter se na inštitutu GITA dodatno izobražuje na področju geštaltistične psihoterapije.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667