Predstavitev:
Primož Brvar
(direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o.)

a

Primož Brvar je bivši direktor Celjskega mladinskega centra. Od leta 2014 je direktor neprofitne stanovanjske organizacije Nepremičnine Celje d.o.o., ki jo je ustanovila Mestna občina Celje z namenom zagotavljanja cenovno dostopnih najemnih stanovanj v Celju, pred tem pa je bil direktor Celjskega mladinskega centra. Kot dolgoletni direktor v mladinskem centru je aktivno vodil in sodeloval v projektih za razvoj in krepitev kompetenc mladih ter iz prve roke spoznaval izzive in potrebe mladih pri doseganju lastne avtonomije. V sedanji funkciji se skupaj z ekipo sooča z izzivi reševanja stanovanjske preskrbe, za aktualne in bodoče občane Mestne občine Celje. Verjame, da je stanovanje ena od temeljnih človekovih potreb, ki ne sme biti prepuščena zgolj trgu, saj gre za pomemben element socialne varnosti in dostojanstva posameznika. Zato zagovarja, da je aktivna stanovanjska politika javni interes, ki človeku omogoča dostojno življenje.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667