Predstavitev:
Špela Bašar
(soustanoviteljica Zavoda 4Lune, so.p., pravna in poslovna svetovalka, ustvarjalka programov za razvoj podjetnosti)

a

Špela je pravna in poslovna svetovalka, soustanoviteljica ter prokuristka socialnega podjetja Zavod 4Lune. Večletne izkušnje z različnih pravnih (delovno, obligacijsko, gospodarsko, stečajno ipd.), poslovnih (razvoj poslovnih idej, poslovni modeli, poslovni načrti, trženjske analize, pridobivanje nepovratnih sredstev ipd.) in drugih področij (obvladovanje konfliktov in mediacija, osebnostna rast ipd.) uspešno združuje s svetovanjem posameznikom in podjetjem, pri čemer se osredotoča na participativne metode predajanja znanja z namenom povečati kakovost in kapaciteto za prenos le-tega.

Njeno poslanstvo se skriva v sposobnosti predstaviti zahtevne tematike na enostaven in jasen način, razumljiv vsakomur. Uresničuje ga skozi oblikovanje in izvajanje različnih izobraževalnih delavnic in drugih dogodkov, pri čemer lahko izrazi svojo kreativnost ter usmerjenost v posameznika in reševanje problemov. V zadnjem času jo privlači problematika pomanjkanja podjetnosti kot osebnostne kapacitete, pri čemer prepoznava pomembnost načrtnega povečevanja le-te za povečanje samozavesti posameznika, zaupanja v lastne sposobnosti in končno občutka uspešnosti ter zadovoljstva v življenju.

Njen navdih so narava, ljudje in odnosi. Pripravljena se je spoprijeti z vsakim izzivom – lastnost, ki ji kot materi treh deklic odlično služi vsak dan.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667