Predstavitev:
doc. dr. Tamara Pavasović Trošt
(sociologinja, Katedra za mednarodno ekononomijo Ekonomska fakulteta UL)

a

Tamara P. Trošt je docentka sociologije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima doktorat znanosti iz sociologije na Univerzi Harvard (2012). Predavala je na Univerzi v Gradcu kot gostujoča profesorica, na univerzi Princeton od leta 2015-2016. Njeni raziskovalni interesi vključujejo nacionalizem, etnično identiteto in politično propagando ter kvalitativne in mešane metode. Njene najnovejše publikacije vključujejo spreminjanje mladinskih vrednot v jugovzhodni Evropi: izven etnične pripadnosti (sourednik, Routledge, 2018) in »Ruptures and Continuities in Nationhood Narratives: rekonstruiranje naroda z zgodovinskimi učbeniki v Srbiji in na Hrvaškem« (narodi in nacionalizem). Na Ekonomski fakulteti poučuje predmete o raziskovalnih metodah in mednarodnem poslovanju, na Fakulteti za družbene vede (FDV) pa poučuje o predmetu Sociologija socialnih sprememb.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667