Predstavitev:
doc. dr. Tanja Balažic Peček
(ustanoviteljica, raziskovalka, voditeljica in ambasadorka avtopoieze)

a

Dr. Tanja Balažic Peček je l. 2001 diplomirala iz organizacije in managementa ter l. 2008 specializirala iz projektnega managementa na Fakulteti za organizacijske vede (FOV) Univerze v Mariboru. Izpopolnjevala se je na farmacevtskih in okoljevarstvenih področjih, na področju GMP in uvajala IT sisteme za obvladovanje proizvodnje in ISO 14001 v srednjem podjetju. Izziv so ji predstavljali krovni projekti informatizacije proizvodnje z nadzornimi sistemi - MES (Manufacturing Execution System) in EBR (Electronic Batch Record) v velikem podjetju.

Na Fakulteti za organizacijske študije (FOŠ) je v letu 2018 doktorirala z disertacijo 'Gradniki avtopoieze v 4.0 organizaciji' in s tem postavila temeljni koncept za nadaljne raziskovanje avtopoietske organizacije v vseh razsežnostih. Deluje na delavnicah izgradnje samo-podobe in naravnega zdravljenja, ter v letu 2013 pridobi status terapevtke. Njeno raziskovalno zanimanje je človek v organizaciji, kvalitativno raziskovanje, etično-ekološki koncepti, organska-humana paradigma v povezavi s fenomenom 'autopoiesis' v organizacijskem in družbenem okolju. Je avtorica dveh monografij: »Temelji avtopoieze v organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka« in »Kvalitativno raziskovanje koncepta avtopoieze v organizaciji«. Svoje raziskovanje predstavlja s številnimi prispevki na znanstvenih konferencah in članki v znanstvenih ter strokovnih revijah. V letu 2017 je bila izbrana v tim 'odličnosti FOŠ'. Od leta 2018 je predsednica alumni kluba FOŠ in na FOŠu je 2019 izvoljena v docentko za področje management.

Od leta 2018 je aktivna članica SAM - Slovenske Akademije za Management. V letu 2019 je povabljena k sodelovanju in članstvo v Ameriško 'The BWW Society', ki je interdisciplinarni multi-kulturni svetovni forum usmerjen v globalne rešitve. Je ustanoviteljica Inštituta za Avtopoietsko Organizacijo, kjer raziskuje in vodi projekte za revitalizacijo človeške skupnosti. Našla je poslanstvo v raziskovanju in širjenju znanja o so-naravnem živem življenju. Sledi humanim ugotovitvam raziskovanj, ki potrjujejo pomanjkanje sočutja in razmišljanja ljudi in s samo-zgledom gre v smeri doseganja človečnosti. V naravnem principu »Autopoiesis« je našla holistično-ekološke rešitve za samo-revitalizacijo, kar živi in prenaša v človeške skupnosti. Je ambasadorka 'Autopoiesis'.


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667