Simpoziji 2014: “Primerjalni študij med znanostjo, religijo in filozofijo”

Simpozij se je odvijal v soboto, 22.11.2014 od 11. do 15. ure v prostorih Teozofske knjižnice Alme M. Karlin v Celju.

»Rečeno je, da je odlika višjega jaza iskanje podobnosti med ljudmi, medtem ko nižji jaz išče razlike. Teozofija temelji na ideji, da ni višje religije od resnice in da je v vsaki religiji skrit del te resnice. Ena izmed najtežjih in nepremostljivih ovir človeštva je vedno bila ta, da so pripadniki določene religije oziroma ideologije trdili, da posedujejo edino in izključno resnico in da je edino njihova pot tista, ki vodi k bogu in odrešitvi. To je bilo seme za mnoge vojne, ki še danes divjajo po svetu. S primerjalnim študijem želimo objektivno preučevati različne religije in poti ter najti tisto, kar jih povezuje. Vsekakor je za človeštvo to velik izziv in je potrebno veliko modrosti ter razumevanja, da bi se te razlike premostile; te so samo iluzorne in v bistvu skrivajo eno resnico.«

Program:

  • 11.00: Uvodni prispevek Aristida Havlička iz Teozofskega društva Jivatma
  • 11.15 – 13.00: Krajša predavanja gostov
  • 13.30: Okrogla miza na temo primerjalnega študija

Kliknite tukaj za povzetek simpozija.

Predavatelji

BARBARA TRNOVEC
univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja iz Pokrajinskega muzeja Celje


mag.
MARKUS VAN ALPHEN
psiholog, raziskovalec, učitelj


Več o predavatelju
izr. prof.
ALEŠ ČRNIČ
publicist, član regiološke sekcije SSD.


ARISTID HAVLIČEK - TILI
dolgoletni teozof in škof SKC


Več o predavatelju


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667