Simpoziji 2014: Univerzalno bratstvo med ljudmi

Simpozij se je odvijal v soboto, 11.10.2014 od 10. do 14.ure v prostorih Teozofske knjižnice Alme M. Karlin v Celju.

»Kaj je tisto, kar nas povezuje kot človeška bitja na tem planetu? In kaj je tisto, kar povezuje vsa živa bitja med seboj? Ali je možno najti bistvo, ki je v vseh nas ne glede na različne delitve in prepričanja? Ali obstaja možnost, da se bo človeštvo dvignilo nad vse omejitve in oznake, ki nam jih dajeta družba in zgodovina, ter se zmoglo prepoznati kot nedeljiva in univerzalna celota? V tem času in prostoru, kjer nas je ločevanje glede na nacijo, religijo, raso, spol in prepričanja pripeljalo do vojn in medsebojnega uničevanja, kot tudi uničevanja našega planeta, je to tema, ki jo moramo temeljito obdelati in preučiti ter poskušati najti tisto božansko iskro, ki nas vse združuje; na ta način bomo pričeli ustvarjati boljši svet.«

Globalizacija sveta v 20. stoletju nam je prinesla veliko dobrega. A hkrati nam je prinesla tudi izzive in probleme, za katere, kljub vsem znanstvenim dosežkom, še dandanes nismo našli ustreznega odgovora in rešitve.

Dogodek ima za svoj glavni cilj vplivati na razumevanje dejstva, da ima vsak od nas svojo lastno resnico in da soobstoj različnih resnic ne potrebuje izključevanje drugih, temveč pomeni bogastvo. Sprejemanje različnosti nas kot družbo bogati in zvišuje naš družbeni potencial ter socialni kapital. Do ločevanja prihaja pogosto zaradi nekritičnega in neozaveščenega prevzemanja idej in prepričanj iz okolja.

Program:

  • 10.00: Uvodni prispevek vodje TKBAK in predsednika Teozofskega društva Jivatma Domna Kočevarja
  • 10.15 – 12.00: Krajša predavanja gostov
  • 12.30: Okrogla miza na temo univerzalnega bratstva ne glede na razlike

Kliknite tukaj za povzetek simpozija.

Predavatelji

BARBARA ŠKOBERNE
predavateljica na Duhovni univerzi


Več o predavatelju
MAJA MREVLJE
predstavnica Share International
a


GREGOR LESJAK
direktor Urada za verske skupnosti


DOMEN KOČEVAR
prof. sociologije in teologije, vodja TKBAK


Več o predavatelju
ARISTID HAVLIČEK - TILI
dolgoletni teozof in škof SKC


Več o predavatelju


Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667