Simpoziji 2017: “Živeti kulturo miru”

Simpoziji, ki so se odvili v novembru in decembru 2017 v Osrednji Knjižnici Celje in jih organizira TKBAK, se dotikajo tem, kot so mir, kultura, etika, kulturna dediščina in medsebojna povezanost vsega skupaj. Poizkusili smo razširiti zavest, kako, oziroma če lahko umetnost in kultura prispevajo k večjemu miru na svetu. Raziskovali smo načine in možnosti za preseganje ujetosti iz preživetih pogledov na svet in na dogajanje v njem. V današnjem času je namreč nujno dvigovati in negovati novo kulturo dialoga, modrosti, odprtega a vseeno kritičnega uma ter se učiti umetnosti kulture so-bivanja.
Zanimalo nas je tudi, kako slediti svoji etiki, kulturi in vesti in hkrati »preživeti« v svetu, kjer vladajo človeku neprijazne ekonomske in preživetvene naravnanosti in zakonitosti.


Na simpozijih so sodelovali zanimivi gostje iz različnih področij delovanja, ki so nas glede na njihovo strokovnost in področje dela obogatili s svojimi pogledi in stališči ter nas spodbudili h kreativnemu raziskovanju in poglabljanju v obravnavane teme.

Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667