Simpoziji 2017: Umetnost kulturno etičnega preživetja

Naši gostje – strokovnjaki določenih področij, so nam iz svojega strokovnega zornega kota osvetljevali krizna in problematična žarišča današnjega sveta. Skupaj z njimi smo razmišljali, raziskovali in iskali ustrezne rešitve o tem, kako preživeti v današnjem svetu in času, ko v velikem delu sveta prevladujejo človeku neprijazne ekonomske, politične, družbene in kulturne danosti, zakonitosti ter pogojenosti.

Pri vprašanju »preživetja« smo se dotaknili tudi teme notranje etike, morale in vesti. Osvetljevali smo ovire, ki nam preprečujejo živeti in ravnati v skladu z njo ter razmišljali o kvalitetah posameznika, potrebnih za uresničitev umetnosti kulturno etičnega preživetja v današnjem času in svetu.

Tretji simpozij se je odvil v Levstikovi dvorani Osrednje Knjižnice Celje, na dan 9.12.2017 od 10.00 do 14.00 ure.

Vstop je bil prost.

Na voljo so video posnetki prispevkov posameznih predavateljev.

Predavatelji

ANTON KOMAT
slovenski svobodni raziskovalec, pisatelj, scenarist, publicist, naravovarstvenik
Naslov predavanja: Umetnost preživetja a
Če ne bomo zmogli končati nasilja, nas čaka nasilen konec. Zato se mi je zapisala »Umetnost preživetja«. Ne znanje za preživetje, pač pa srce, s katerim postane preživetje umetnost. Dovolj vemo! Ne potrebujemo novih znanj, potrebujemo pogum, da razumemo kaj vemo, in da povlečemo iz tega zaključke. Vse znanje je ništrc, če nam ne vlije sposobnosti, da se spoprimemo z življenjem. Zato sem postal aktivist, gverilec v večnem boju, srčni bojevnik. Naloga aktivista ni posekati gozd skušnjav, temveč puščavo duha namočiti z vodo življenja. Ko ljudem povem, da nam grozi katastrofa, se zavedajo, da se bo to morda res zgodilo, toda ko zapustijo predavanje in gredo ven, ne verjamejo več. Ne morejo verjeti, da lahko vse, kar vidijo, propade. In žive po starem naprej. Še naprej služijo iluziji zidanja gradov v oblakih. Toda stanje ekosistema planeta je kot tempirana bomba, zelo zapletena tempirana bomba, ki bo nekega dne eksplodirala. To se lahko zgodi jutri ali pa čez nekaj let, vendar zgodilo se bo.

Več o predavatelju
OSKAR KOGOJ
industrijski oblikovalec, akademik in predvsem umetnik

Oblika je energija, oblika je narava, narava je božje stvarstvo. Umetnost in oblikovanje sta izraz človekovega duševnega razpoloženja in temu ustreznega navdiha, ki mu ustvarjalec želi vedno dati zunanjo obliko, da bi zapustil pričevanje o njem še naslednjim rodovom. Obenem je umetnost tudi odraz kulture in življenja določenega naroda ali civilizacije, ki nam naznanja prav tako v vidni obliki svoja notranja doživetja in duhovni svet. Samo iz čistega srca lahko izhajajo duhovni izraz z umetniškimi in tehniškimi resnicami, prava umetnost in pravo oblikovanje.

Več o predavatelju
TOMO KRIŽNAR
slovenski popotnik, aktivist za človekove pravice, avtor potopisov in dokumentarnih filmov
Naslov predavanja: Ohranitev domorodnih in staroselskih kultur
"Vsemu materialnemu napredku navkljub človeštvo na Zemlji duhovno, srčno in moralno propada. Vsem svarilom opazovalcev v tako imenovanem civiliziranem delu planeta se industrializirane množice še naprej vse hitreje razčlovečujejo nazaj v zveri oziroma naprej v robote. Oboji pospešeno iztrebljamo poslednje aborigine – »originalne ljudi«, naše skupne prednike, ki se najteže branijo v tako imenovanem nerazvitem delu sveta.

Z ženo Bojano in prijatelji s pomočjo medijev opozarjamo na boj za golo preživetje najbolj nedolžnih korenin in semen v naši skupni zibelki v Afriki. Hkrati vse - še občutljive soljudi, poskušamo pritegniti k sodelovanju za razglasitev nekakšnih nadnacionalnih naravnih in kulturnih parkov, ki bi lahko zaščitili sicer na iztrebitev obsojene – tam, kjer se za nadzor naravnih virov na hrbtih domačih sužnjev najbolj vojskujejo globalni gospodarji. V ta namen uporabljamo zadnjo tehnologijo, ki po naših izkušnjah lahko - ne samo ubija, ampak tudi zares služi naši vrsti Življenja."

Več o predavatelju
dr. SREČO DRAGOŠ
sociolog in socialni delavec, predavatelj Fakultete za socialno delo, Univerza v Ljubljani
Naslov predavanja: Strategije etičnega delovanja a
Medtem ko je etika način osmislitve moralnih norm (njihova teorija ali vsaj koncept), pomenijo etične strategije korak naprej - so realizacija etike v odnosih z drugimi. Zato etičnim strategijam lahko rečemo tudi »praktična etika« ali »etika na delu«. Najbolj se z etiko ukvarjajo filozofi(nje), s praktično etiko pa se ukvarja prav vsak od nas, kar velja celo takrat, ko se tega niti ne zavedamo. Etiko prakticiramo tako na makro-družbeni ravni kot na mikro-socialnih ravneh. Makro-raven sestavlja pet različnih normativnih sistemov (splošno kulturni, zakonodajni, poklicno-etični, službeni in osebni) ter 23 presekov med njimi. Mikro-raven pa je odvisna od interakcijskih situacij, ki jih lahko ponazorimo s t. i. Gordonovim »oknom«. Poante prispevka so tri: (a) prevladujoče vrednote v slovenski družbi niso problematične; (b) glavne težave na makro-ravni so z avtonomijo normativnih sistemov, (c) glavna težava na mikro-ravneh pa je usklajevanje medsebojnih »oken« in razmerje moči med njimi.

Več o predavatelju

RAZPRAVA NA KONCU
po prispevkih posameznih predavateljev je sledila razprava
Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667