Kaj imajo skupnega sodelovanje, sodelo in prostori sodela? Kaj si predstavljamo kot sodelo in ali smo ljudje pripravljeni sodelovati ter hkrati deliti skupne prostore delovanja ter tako povečati učinkovitost? Kako se bo v prihodnosti preoblikoval način dela? Strokovnjaki, ki že imajo izkušnje s prostori sodela so nam osvetlili odgovore na različna vprašanja in predstavili svoje vidike.

PredavateljiBRANIMIR BRKLJAČ
predavatelj, pisatelj, mentor, svetovni popotnik, ustanovitelj modernega ruralnega so-bivanjskega prostora "Mokrin House"
Naslov predavanja: KO DELO POSTANE ŽIVLJENJE a
Delo je vse manj vezano na fiksno fizično lokacijo, ki se opravlja v točno določenem delovnem času. S kom bomo delali, kje bomo delali in koliko časa bomo delali vse bolj postaja stvar osebne izbire. Priča smo nastanku pravega "freelancing" gibanja. Ko so-delo postane način življenja, ena od poti pelje tudi v so-bivanje. Ustanovitelj modernega ruralnega so-bivanjskega prostora "Mokrin House" v vojvodinski vasi Mokrin. Branimir Brklljač bo govoril o dosedanjih izkušnjah.

Več o predavatelju
JOSE ANTONIO MORALES
je strokovnjak za vse po malo, njegova strokovna področja so različna, med njimi: avtentično vodenje, avtentično podjetništvo, družbeni učinek, mednarodno mreženje, inovacije, razvoj programov usposabljanja, informacijske tehnologije, oblikovanje organizacijske kulture, decentralizirane organizacije, mentorstvo, svetovanje, coaching, Coworking
Naslov predavanja: CO-WORKING a
My exploration in the concept of Coworking in a culture of individualism, lack of collaboration, and wrong metrics. I’ll attempt to answer some of the following questions: Is Coworking a business? What are the Coworking members really looking for? How are the most successful Coworking spaces managing their operations? Is Coworking only for main cities? How could we measure Social Impact for Coworking Spaces? What’s the future of Coworking? Why I love Coworking?

Več o predavatelju
mag. LADEJA GODINA KOŠIR
vzdevek "krožno gospodarstvo na dveh nogah", predava, piše, navdihuje, moderira, ustvarja, ustanoviteljica platforme Circular Change, so-avtorica Kažipota za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije, predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo v Bruslju, sovoditeljica raziskovalne skupine za krožno gospodarstvo Bertalanfy Center for Study of System Science na Dunaju, gostujoča predavateljica na Doshisha University v Kyotu
Naslov predavanja: OD BOJIŠČ DO IGRIŠČ a
Ne iščimo služb. Po-klic nas pokliče. Če si upamo biti avtentični, ustvarjalni, predani, vztrajni. Dela je dovolj in preveč za vse. Manjka nam zaupanja. So-delovanje se zgodi med samouresničenimi posamezniki (organizacijami). Skupne vrednote so najzaneslivejše vezivo za soustvarjanje. Lokalno, regionalno, globalno se tkejo mreže, ki omogočajo spreminjanje življenja na bolje. Za posameznika in za skupnost. Izkušnje v mednarodni areni potrjujejo, da se vse začne pri posamezniku. Svetloba vsakokrat znova uspe pokukati skozi razpoke teme. Kako dnevna bojišča preoblikovati v igrišča? In kaj ima krožno gospodarstvo opraviti s tvojim vsakdanjim življenjem in odločitvami? Nihče od nas nima vseh odgovorov - imamo pa drug drugega. Pripravi vprašanja in so-deluj.

Več o predavatelju
ŠPELA BAŠAR
soustanoviteljica Zavoda 4Lune, so.p., pravna in poslovna svetovalka, ustvarjalka programov za razvoj podjetnosti
Naslov predavanja: INTUITIVNO SO-DELOVANJE KOT ODGOVOR NA IZZIVE MLADIH MAMIC a
Današnji trg dela z vedno več različnimi atipičnimi, fleksibilnejšimi oblikami zaposlitve pred najranljivejše skupine posameznikov postavlja težko premostljive ovire, kar se kaže kot primoranost sprejemati prekarne in nezakonite oblike dela, posledično pa tudi kot stres in izgorelost. Ena takšnih, večkrat spregledanih skupin so zagotovo mlade ženske, ki po poteku porodniškega dopusta ostajajo pogosto brez pogodbe o zaposlitvi, s šibko socialno mrežo, slabšo zmožnostjo koncentracije na delovne obveznosti, fokusom na nebogljenih malčkih, številnimi dnevi bolniškega dopusta zaradi otroških bolezni, vsakodnevnimi izzivi lastnega preživetja ob pomanjkanju počitka, pogosto nizko samopodobo, hkrati pa z veliko željo po (ponovni) uspešni aktivaciji zunaj družinskega okolja, v svojem delovnem okolju. Naša zgodba govori o tem, kako smo si v skupini mladih žensk, mamic in podjetnic, intuitivno ustvarile neformalno obliko so-delovanja, s tem pa podprle in opolnomočile ena drugo za lažje napredovanje na poslovni in osebni poti vsake posameznice in vseh skupaj. Nastal je intuitivni co-working – brez fizičnega pisarniškega prostora, a z veliko pripadnostjo skupini, topel in ljubeč, kjer najdeš strokovni nasvet in odkrito prijateljsko besedo hkrati.

Več o predavatelju

TADEJA BUČAR ATKINS
soustanoviteljica svetovanja za poslovno komuniciranje Creative Nomads in vodja ustvarjalne skupnosti Punkt. Komunikologinja, fasilitatorka, snovalka blagovnih znamk, tekstopiska, osmišljevalka
Naslov predavanja: SODELO SKOZI PROSTOR, PRINCIP IN POSEL a
Osebna zgodba ustvarjalke, ki se naveličana dolgočasja in osamljenosti življenja svobodnjakinje v oglaševanju, leta 2010 odpravi v Berlin. Tam se seznani z idejo sodela, ki potrdi njeno dojemanje, kako kot družba delamo, kaj in kako proizvajamo, kako živimo. Leta 2012 se vrne v rodne Trbovlje, kjer ustanovi ustvarjalno skupnost Punkt, upravlja s prostorom sodela in prenaša manifest sodela (coworking manifesto) v vse, kar počne. Plod principa sodela je leta 2015 nagrada za najboljšo podjetniško idejo z družbenim učinkom v vzhodni in srednji Evropi. Danes svoje izkušnje sodela nadgrajuje in združuje z življenjskim sopotnikom Tomom Atkinsom, s katerim v njunem podjetju Creative Nomads trenutno razvijata idejo nomadskega razmišljanja v poslu.

Več o predavatelju
doc. dr. TANJA BALAŽIC PEČEK
ustanoviteljica, raziskovalka, voditeljica in ambasadorka avtopoieze
Naslov predavanja: ČLOVEK, ZAUPAJ SI IN PRISLUHNI SAMO-/SO-DELOVANJU a
V družbi se je ‘izgubilo’ sočutenje in razmišljanje, kar lahko vidimo na vsakem koraku našega bivanja. Zagledani v tehnologijo in profitno družbo smo se oddaljili od Narave, samega sebe, od našega pristnega delovanja, s posledicami, ki se kažejo na našem Zdravju. Na tak 'novodobni' način se onemogoča Človeku samo-obnavljanje in samo-realiziranje v najglobjem pomenu. Rešitve smo našli v koherenci in harmoniji komunikacije z Naravo povezanih ljudi. Zavedamo se potenciala človeka, ki lahko revitalizira človeške skupnosti s samo-delovanjem, ki se začne v pravičnosti in zaupanju, ter nadaljuje v verigi ekosistema. Človek potrebuje Človeka, da so-deluje in so-ustvarja in to so usmeritve, da bo Človečnost zopet pridobila potrebno prednost pred vsem ostalim v Sloveniji in Evropi za obstoj na planetu Zemlja.

Več o predavatelju

univ. dipl. ing. ŽELJKO KHERMAYER
inovator in uspešen direktor podjetij 4WEB in Feelif, ustanovitelj portala Stop neplačniki
Naslov predavanja: DOSTOPNOST SLEPIH DO DIGITALNIH SLIK a
Vse več informacij je v digitalni obliki. Pretežni del teh informacij je v obliki slik, grafov, kart,… Kako lahko slepi in slabovidni dostopajo do njih?

Več o predavatelju
RAZPRAVA NA KONCU
po prispevkih posameznih predavateljev je sledila razprava

Organizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667