Simpoziji 2016: Pomen ženske v svetu religiji: Včeraj, danes, jutri

Razumevanje religijskih in duhovnih načel je bilo skozi človeško zgodovino izredno dinamično in se je iz veka v vek spreminjalo. Dinamične spremembe je doživljala tudi vloga žensk v različnih religijah.

O spremembah vloge žensk v različnih religijah skozi zgodovino in predvsem o današnjem položaju in prihodnosti smo na simpoziju diskutirali s spodnjimi gosti.

Predavatelji


POLONA SEPE
režiserka, scenaristka in učiteljica kriya tantra joge
Naslov predavanja: Vloga ženske v tantri


Več o predavatelju
MATEJA TOMŠIČ AKENGEN
Predstavnica Duhovne skupnosti Oriš-energij narave; Ifa svečenica
Naslov predavanja: Arhetipi ženskih energij v IFA filozofiji
Ifa je ena najstarejših filozofij na svetu, kompleksna v svojem razumevanju človeka, človeškega karakterja, narave in človeške usode. IFA mitologijo in divinacijo je kot zakladnico znanja zaščitil Unesco kot Svetovno oralno kulturno dediščino.

V Ifa filozofiji ne obstaja večvrednost ali manjvrednost moških ali žensk, pač pa razumevanje različnosti. Med ženskimi arhetipi loči oziroma pozna mnogo različnih energij, ki vplivajo tako na ženske kot na moške. Arhetip ženske, ki je simbol plodnosti, zapeljivosti, privlačnosti, arhetip ženske matere, arhetip bojevnice, lovke, zdravilke… Ženskam ne odvzema kraljevskosti, raznolikost in arhetipe energij smatra kot božanstva. S tem je vrnjen princip božanskosti človeku, tako moškim kot ženskam.
imam
SEAD KARIŠIK
Naslov predavanja: Džennet (raj) je pod materinimi nogami
Sead Karišik predstavlja perspektivo moškega in ženske v islamu. Pred Bogom sta moški in ženska kljub biološkim razlikam enaka, pri čemer je edini kriterij razlikovanja med ljudmi zavest o Bogu. Vprašanje položaja in pravic ženske v islamu je ena od najbolj pomembnih tem v sodobnem diskurzu o ženski.
JANA KERČMAR DŽUBAN
evangeličanska duhovnica
Naslov predavanja: Vpliv reformacije na družbeni položaj ženske a
Kratka predstavitev zgodovinskega ozadja teme, predstavitev nekaterih pomembnih žena Reformacije ter vpliva Reformacije na žensko in njen položaj v družbi danes.

Več o predavatelju
ARISTID HAVLIČEK – TILI
dolgoletni teozof, okultist, škof SKC
Naslov predavanja: Obuditev ženskega principa
Ženski princip je bil skozi zgodovino človeštva zatrt; pomembno je, da ga ponovno obudimo, sicer se človeštvu ne piše dobro…; uravnovešanje moškega in ženskega principa: oče-mati, duh–materija; uravnovešena principa v posamezniku kot pogoj za osebnostno integracijo in samorealizacijo…

Več o predavatelju
sestra
META POTOČNIK
članica Reda sv. Uršule v Rimokatoliški Cerkvi
Naslov predavanja: Bog – ljubezen se je utelesil/a v ženski
“Vloga ženske v Cerkvi kot jo lahko razberemo v izkušnji sv. Marije od Učlovečenja (Marie Guyart, 1599-1672) žene, matere, vdove, podjetnice, uršulinke, mistikinje in prve ženske misijonarke v Kanadi”

Več o predavatelju
dr.
NINA MEYERHOF
Ustanoviteljica organizacije “Children of the Earth”
Naslov predavanja: Med-religijski in znotraj-religijski dialog
Dr. Nina Meyerhof je Židinja, ženska in članica človeštva. Poslanstvo Židov se je posvečati izobraževanju, biti dober človek in dobro služiti človeštvu. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi Židi ločevali, temveč, da bi združevali. Pomembno se je posvetiti med-verskemu in znotraj-religijskemu dialogu. Potrebno je držati in spodbujati skupno človeštvo.
RAZPRAVA NA KONCU
po prispevkih posameznih predavateljev je sledila razpravaOrganizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667