Simpoziji 2016: Svetovni etos – Temelj svetovnega mira

Na simpoziju smo poskušali poiskati, raziskati in diskutirati o novih teoretičnih in praktičnih izhodiščih v okviru krovne tematike medkulturnega dialoga skozi prizmo svetovnih verstev in nazorov. Na simpoziju so bile prisotne osebe, ki so zaradi svojega strokovnega znanja, izkušenj in življenskih dosežkov, s svojo udeležbo aktivno prispevale k hitrejšemu reševanju problematike omenjenega področja.

Teme, ki smo jih obravnavali, so med drugim bile tudi:


Simpozij je bil dobra priložnost za iskanje novih načinov za sooblikovanje človeške družbe prihodnosti in še en kamenček v mozaiku dejanj, s katerim smo pripomogli h konjukturi etike.

Predavatelji

prof. dr.
BORUT OŠLAJ
Naslov predavanja: Etos človeka - etos sveta
Kaj pomeni etos? Prvi pomen etosa je običaj, navada, šega. Tako v skladu s tem deluje tisti, ki se drži določenih moralnih norm, pravil. Drugi pomen etosa je karakter, značaj, notranji prostor duha, v katerem se oblikuje človekovo ponotranjeno tudi kritično razmišljanje in odnos do vsega kar se skriva v prvem pojmu etosa. Predavatelj skozi zanimive primere iz zgodovine podaja razmerje etosa med osebnim in občim redom. Kaj pa presega občo kulturo? Kakšne so razlike med moralo in etiko? Kaj so osnovne norme svetovnega etosa? Kaj je načelo zlatega pravila? Na vsa ta vprašanja odgovarja profesor v posnetku.

Več o predavatelju
MATEJ PIRNAT
generalni tajnik Škofijske Karitas Celje
Naslov predavanja: Dotakniti se ran, izziv krščanske pristnosti a
Matej Pirnat kot predstavnik Katoliške Cerkve obravnava doprinos krščanstva, kako ga najlažje sprejmemo in razumemo.
SUZI KVAS
direktorica JZ Socio
Naslov predavanja: Revščina vse večji problem našega časa
Število posameznikov, ki v Sloveniji živijo pod pragom tveganja revščine, se je v zadnjih letih povečalo. Vedno več je tistih, ki potrebujejo pomoč v materialni ali svetovalni obliki. Revščina in socialna izključenost sta resni težavi današnjega časa. Kaj so najpogostejši razlogi za revščino? Kaj pomeni živeti pod pragom revščine? Katera območja v Sloveniji so najbolj ogrožena? Kako lahko pri tem pomagajo občine? Kaj so posledice revščine? To in še več lahko izveste v posnetku predavanja Suzi Kvas, direktorice zavoda JZ Socio, ki je bil ustanovljen leta 2002 in se ukvarja z pomočjo posameznikom in družinam ter ostalimi socialno varstvenimi storitvami.

Več o predavatelju
NAZIF TOPUZ
duhovnik v Islamski skupnosti
Naslov predavanja: Bogu je najdražji tisti, ki ugodno vpliva na večino ljudi. a
Prispevek Nazifa Topuza je naravnan v smeri humanosti in pomoči ljudi. Dobrega človeka izpolnjuje dobro delo in sopomoč ljudem, odgovarja tudi kaj občuti človek pri opravljanju dobrih del. Človek mora biti dober tudi do sočloveka in narave ne glede na njegovo veroizpoved. Kakšna pa mora biti ta pomoč?

Več o predavatelju
mag.
MARIJANA KOLENKO
Naslov predavanja: Prebujanje in krepitev zavesti za temeljne skupne vrednote pri mladih
Zanimalo nas je, za katere vrednote lahko trdimo, da so skupne vrednote naše družbe? Ali jih res poznamo? Ali živimo v družbi, ki omogoča mladim, da krepijo skupne vrednote?

Več o predavatelju
RAZPRAVA NA KONCU
po prispevkih posameznih predavateljev je sledila razpravaOrganizator: Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
www.jivatma.si
Kontakt: program@jivatma.si, tel.: 03 62 098 62, 041 464 667